UTILSIGTEDE HÆNDELSE

 

 

 

 

 

 

UTH

Hvis du i din kontakt med sundhedsvæsenet har oplevet problemer eller fejl, har du eller dine pårørende mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse.

Du skal være opmærksom på:

  • at rapporten om en utilsigtet hændelse bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport.
  • at en rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage. Ønsker du at klage over behandlingen, så skal du udfylde et særligt skema.

Kontakt www.stps.dk (styrelsen for patientsikkerhed)

 

 

 

 

 

 

 

Klager over brud på patientrettigheder:

Du kan klage, hvis dine rettigheder som patient er tilsidesat (fx kørsel til og fra behandling (befordring og godtgørelse for dette), sygehusvalg, maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme, aktindsigt i patientjournal). Kontakt www.borger.dk eller www.rs.dk